Utbildning

Utbildning

Senmon Consulting genomför regelbundet utbildningar i GDPR och annan integritetslagstiftning. Det finns ett lagstiftat krav i GDPR att all personal som behandlar personuppgifter har nödig kännedom om lagstiftningen. 

Detta kan bedrivas i seminarieform eller som work-shops. Vi tillhandahåller även vidareutbildningar för personal som jobbar mer intensivt med personuppgifter, ex.vis kundtjänst, IT och HR. Exempel på kursinnehåll kan vara:

 • GDPR och angränsande lagar 
 • Hur fungerar GDPR med nya dataskyddslagen  
 • Vem ansvarar för vad 
 • Personuppgiftsansvarigas, personuppgiftsombuds och personuppgiftsbiträdens roller 
 • Behandling av personuppgifter 
 • Vad är tillåtet och vad är det inte 
 • Dokumentation 
 • Utökade krav på dokumentation och transparens, vad innebär det 
 • Den registrerades rättigheter 
 • Vad kan en registrerad kräva att få ta del av 
 • Gallring/arkivering 
 • Hur länge får man spara uppgifter och när ska man se till att plocka bort dem 
 • Interaktiva övningar