Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hos Senmon Consulting AB – information om hur vi behandlar dina personuppgifter och följer dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig är Senmon Consulting AB, org.nr. 556198-7222.

Kunder

För dig som är kund registrerar vi på personnivå namn, eventuellt befattning, och kontaktuppgifter för dig som får våra utskick eller på annat sätt har kontakt med oss.

Vi gallrar ut uppgifterna om kunder som varit passiva i två år, utom det som bokföringslagen tvingar oss att behålla.

Här stödjer vi oss på vårt avtal med dig och vår rättsliga förpliktelse (bokföringslagen).

Ibland samlar vi in kontaktuppgifter för yrkesverksamma som kan ha nytta av våra tjänster. Vi kan få dem från dig själv eller från ditt företags sajt. Syftet är att göra riktade kampanjer, och andra direktmarknadsföringsåtgärder. Vi kan då spara namn, befattning, kontaktuppgifter och kontakthistorik. Sådana personuppgifter gallrar vi bort senast ett år efter avslutad kontakt, eller så snart du ber oss om det.

Här stödjer vi oss på vårt berättigade intresse; marknadsföring och information om våra tjänster.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till bl.a. annat våra underleverantörer, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Detta gör vi då med stöd av vårt avtal eller vår rättsliga förpliktelse.

E-post

Alla personuppgifter som du lämnar till oss via E-post kommer vi att behandla i enlighet med reglerna i GDPR med stöd av vårt berättigade intresse, eller vårt avtal med dig.

Säkerhet

Inom vår organisation ser vi till att alla som jobbar på Senmon ska veta hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi personuppgifterna på flera sätt med brandvägg, inloggningsskydd och kryptering. Våra system ligger både på egna datorer och i molntjänster i och utanför EU. Vi har avtal med molnföretag för att de ska följa de strikta skyddsregler för persondata som gäller i hela EU-området.

Din rätt

Du har enligt GDPR rätt att

  • få information om vår behandling av dina personuppgifter och få ett utdrag ur våra uppgifter om dig
  • få en uppgift om dig rättad eller kompletterad
  • sluta bli kontaktad om våra tjänster
  • bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
  • begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret på webbsidan eller via E-post:

info@senmon.se

Telefon: 070-536 58 05

Brev till:

Senmon Consulting AB
Hornsgatan 37A
118 49 Stockholm

Om du har klagomål, vänd dig först till oss. Om du ändå blir missnöjd med hur vi besvarat din önskan, kan du kontakta Datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se. eller www.datainspektionen.se

Användning av cookies

Senmon Consulting använder sig av cookies. När du besöker vår webbsida, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (till exempel dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till vår webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster. Läs mer på www.minacookies.se.