Genomförande

Genomförande

Senmon Consulting hjälper ditt företag att uppfylla de lag- och verksamhetskrav som ställs på personuppgiftshantering. Vi är med och hjälper er från ax till limpa! Att bygga system med “Privacy by Design and Privacy by Default”” är en förutsättning för att möta framtidens krav. Vi hjälper er med detta och ser till att era system är framtidssäkra.