Analys

Analys

Alla företag behandlar personuppgifter. Senmon Consulting analyserar vad ert företag behöver göra för att säkerställa att alla tillämpliga lagar följs och ger rekommendationer vilka åtgärder som måste vidtas för en optimal anpassning av personuppgiftsbehandlingen. En analys kan bestå av att kontrollera att de behandlingar av personuppgifter som genomförs i bolaget är kartlagt och dokumenterats, och att kontrollera att bolaget hanterar sina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed till exempel vad gäller informationsinsatser, dataflöden utanför EU/EES, gallringsplaner och behörighetstilldelning.